Skrzynka na listy

Utworzono: 2018-08-24 g. 09:41
Autor: Tadeusz Galica
Skrzynka na listy

Od stycznia 2013 roku w znowelizowanej ustawie Prawo pocztowe zapisany jest obowiązek posiadania i umieszczenia skrzynki pocztowej. Spoczywa on na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny.

Skrzynka na listy
Skrzynka pocztowa
Skrzynka pocztowa
Skrzynka pocztowa
Skrzynki pocztowe
Skrzynka na listy
Skrzynka pocztowa
Skrzynka na listy
Skrzynka pocztowa
Skrzynka na listy
Skrzynka pocztowa
Skrzynka na listy
Skrzynka pocztowa
Skrzynka na listy
Skrzynka na listy